Posts Tagged ‘harisme’

Plērōma, anul XII, nr. 1 (iunie 2010)

20/02/2012

Cuprins / Contents

Editorial

Articole / Articles

Marcel Măcelaru

Sociology and Biblical Interpretation Part One: The Concept of Charisma 

Marcel Măcelaru

Charisma and Persuasion: Rhetorical Strategies in Joshua 24

Daniel K. Darko

Love and Charisma in 1 Corinthians 13:8–13 

Emanuel Conţac

Efectele vorbirii în limbi, respectiv ale profeţiei, asupra necredincioşilor, conform 1 Cor. 14:20–25 

John F. Tipei

Relaţia dintre harisme şi oficiul eclezial în Noul Testament

Corneliu Constantineanu

The Gift of Work: Biblical and Theological Reflections on the Subject of Work

Daniel Oprean

Modelul perihoretic al vieţii spirituale: centrul şi cadrul teologiei harismelor

Recenzii / Book reviews

Peter Masters & John C. Whitcomb, Fenomenul carismatic, trad. din engleză de Dinu Moga, Oradea, Editura Făclia, 2010 (Emanuel Conţac)

Sidney Greidanus, Preaching Christ from Genesis: Foundations for Expository Sermons, Eerdmans, Grand Rapids, 2007 (Silviu Tatu)

David A. Kerr and Kenneth R. Ross (eds.) Edinburgh 2010: Mission Then and Now (Edinburgh 2010 Series), Pasadena, William Carey International University, 2009, Oxford, Regnum, 2009 (Pam Labreche)

Dayrl Balia and Kirsteen Kim (eds.), Edinburgh 2010, Volume II: Witnessing to Christ Today, Edinburgh 2010 Series, Oxford, Regnum, 2010 (Pam Labreche)

Claudia Wahrisch-Oblau and Fidon Mwombeki (eds.), Mission Continues: Global Impulses for the 21st Century (Edinburgh 2010 Series, vol. 4), Oxford, Regnum, 2010 (Pam Labreche)

Teze de doctorat – rezumate / Abstracts of doctoral dissertations

Emanuel Conţac, Mentalităţi culturale româneşti şi concepţii teologice ortodox-răsăritene reflectate în lexicul şi stilul traducerilor româneşti ale Noului Testament

Ben – Oni Ardelean, Libertatea religioasă: o abordare normativă