Simpozion la ITP. 8 Mai 2009

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

PE NOUL TESTAMENT

Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european

Joi, 07 mai 2009

Primirea invitaţilor care sosesc din provincie.

***

Vineri, 08 mai 2009

8.15 – Micul dejun

9.00 – Deschiderea oficială

Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei

Rectorul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti

***

9.15 – 13.00 Prima sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor

Moderator: Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei

• Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană – Responsabilitate şi slujire comună pentru evanghelizarea Europei. Un imperativ provocator!

• Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu – Puterea transformatoare a Evangheliei: Dimensiunea socială a adevărului evanghelic în  Romani 12

• Prof. univ dr. Zsolt Geréb – Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară” – Mesajul social şi moral al secvenţei 1 Tesaloniceni 4, 9-12

13.00Prânzul

***

14.00 – 18.00A doua sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor

Moderator: Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu

• Prof. univ. dr. Hans Klein – Depăşirea problemelor sociale prin Evanghelie în scrisorile lui Pavel

• Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie – Lege, libertate si mântuire în comunitatea creştină din Corint

• Lector. univ. drd. Ciprian Terinte – Sfântul apostol Pavel şi criza economică a creştinilor din Ierusalim, conform 2 Cor. 8-9

18.30 Cina

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: