Arhiva Plērōma este găzduită pe un nou site

10/01/2019

Pentru a consulta arhiva Jurnalului teologic Plērōma accesați site-ul următor (AICI).

Blogul actual va rămâne disponibil, dar nu va mai fi actualizat.

Colegiul redacțional

Cuprinsul jurnalului Pleroma dec. 2010

19/06/2012

Cuprins / Contents

Editorial 

Articole / Articles

Yordan Kalev Zhekov & Corneliu Constantineanu

“The Presence of the Future:”The Eschatological Framework of the New Testament

Corneliu Constantineanu & Marius Ungur

„The New Heavens and New Earth”: Explorations in Biblical Eschatology

Beneamin Mocan & Dragoș Ștefănică

Biserica − o comunitate eshatologică. Note exegetice asupra eshatologiei epistolei 1 Tesaloniceni

Marcel V. Măcelaru

The Woman, the Child and the Dragon: Old Testament Overtones in Revelation 12

Teodor-Ioan Colda

Towards an Eschatological Framework of Christology in the Book of Revelation

John Christopher Thomas

Domnia de o mie de ani (Ap. 20:1–10)

Daniel Oprean

Suveranitatea lui Dumnezeu în istorie: cheia eshatologiei biblice

Eric J. Titus

Dispensational Hermeneutics in the United States: Their Origins and Implications of their Role in International Policy

Ciprian Bălăban

Gândirea eshatologică penticostală românească în perioada 1922−1989

Yordan Kalev Zhekov

The Eschatology of Ephesians

Dialog teologic / Theological Dialogue

Ioan Tipei

O evaluare a lucrării lui Ioan Brie, Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice, Oradea, Editura Universităţii, 2010

Ioan Brie

Răspuns la evaluarea făcută de Ioan Tipei lucrării Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu, Oradea, Editura Universităţii, 2010

Robin Plant

Willem Glashouwer şi sionismul creştin: o critică evanghelică

Recenzii / Book reviews

N.T. Wright, Paul in Fresh Perspective, Minneapolis, Fortress Press, 2005 (Ciprian Terinte)

T. L. Frazier, A doua venire a lui Hristos – o viziune ortodoxă, trad. Tatiana Petrache, București, Editura Egumenița, 2007 (Dumitru Piscuc)

Jürgen Moltmann, The Coming God. Christian Eschatology, trad. de Margaret Kohl, Londra, SCM Press, 1996 (Valeriu Emanuel Rusu)

Estrelda Alexander & Amos Yong (eds.), Philip’s Daughters: Women in Pentecostal-Charismatic Leadership, Eugene, Pickwick Publications, 2009 (Emilia R. Peană)

Teze de doctorat – rezumate / Abstracts of doctoral dissertations

Octavian Baban, Luke’s „On the Road” Encounters as Narrative Mimesis. A Contribution to the Study of Luke’s Theology of the Way. The Narrative Anatomy and Function of Luke’s Post-Easter Hodos Encounters

Ben-Oni Ardelean, Evaluarea spiritualităţii creştine europene în postmodernism

Plērōma, anul XII, nr. 1 (iunie 2010)

20/02/2012

Cuprins / Contents

Editorial

Articole / Articles

Marcel Măcelaru

Sociology and Biblical Interpretation Part One: The Concept of Charisma 

Marcel Măcelaru

Charisma and Persuasion: Rhetorical Strategies in Joshua 24

Daniel K. Darko

Love and Charisma in 1 Corinthians 13:8–13 

Emanuel Conţac

Efectele vorbirii în limbi, respectiv ale profeţiei, asupra necredincioşilor, conform 1 Cor. 14:20–25 

John F. Tipei

Relaţia dintre harisme şi oficiul eclezial în Noul Testament

Corneliu Constantineanu

The Gift of Work: Biblical and Theological Reflections on the Subject of Work

Daniel Oprean

Modelul perihoretic al vieţii spirituale: centrul şi cadrul teologiei harismelor

Recenzii / Book reviews

Peter Masters & John C. Whitcomb, Fenomenul carismatic, trad. din engleză de Dinu Moga, Oradea, Editura Făclia, 2010 (Emanuel Conţac)

Sidney Greidanus, Preaching Christ from Genesis: Foundations for Expository Sermons, Eerdmans, Grand Rapids, 2007 (Silviu Tatu)

David A. Kerr and Kenneth R. Ross (eds.) Edinburgh 2010: Mission Then and Now (Edinburgh 2010 Series), Pasadena, William Carey International University, 2009, Oxford, Regnum, 2009 (Pam Labreche)

Dayrl Balia and Kirsteen Kim (eds.), Edinburgh 2010, Volume II: Witnessing to Christ Today, Edinburgh 2010 Series, Oxford, Regnum, 2010 (Pam Labreche)

Claudia Wahrisch-Oblau and Fidon Mwombeki (eds.), Mission Continues: Global Impulses for the 21st Century (Edinburgh 2010 Series, vol. 4), Oxford, Regnum, 2010 (Pam Labreche)

Teze de doctorat – rezumate / Abstracts of doctoral dissertations

Emanuel Conţac, Mentalităţi culturale româneşti şi concepţii teologice ortodox-răsăritene reflectate în lexicul şi stilul traducerilor româneşti ale Noului Testament

Ben – Oni Ardelean, Libertatea religioasă: o abordare normativă

Pleroma 2011 Call for Papers

01/02/2011

The editorial team of Pleroma is pleased to announce that themes for the two 2011 issues have been decided. They are as follows:

  • June 2011: Church and Society
  • December 2011: Spirit Baptism

Please email your proposals with the tentative title in the subject line, to the address jurnalulpleroma at gmail.com. The proposals should be in the form of a one-page abstract, double-spaced, including name and institutional affiliation.

Authors who have submitted proposals of interest for the journal will be invited to send the full version of the paper. Contributions (in Romanian or English) should not exceed 10.000 words. They must include an English abstract, 5 keywords and bibliography.

  • For the June 2011 issue, we expect the full version of the paper by April 30th to be considered for review.
  • For the December 2011, we expect the full version of the paper no longer than August 30th.

Romanian authors writing in English must have their papers copy-edited / proofread by native speaker of English with some expertise in the field of Biblical Studies or Theology.

All papers will be blind-reviewed. Authors are expected to make adjustments to their papers, should the reviewer deem necessary some improvements.

Don’t forget to read the Instructions for Contributors if you want to submit a paper.

Plērōma în haină nouă

22/01/2010

Primul număr din Plērōma pe anul 2009 a ieşit (cu întârziere) de sub tipar. Revista a împlinit un deceniu de viaţă şi, începând cu cel de-al unsprezecelea ei an, are parte de o echipă redacţională parţial nouă, condusă de conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu.

Cititorii vor constata o înnoire a formulei grafice şi o extindere a consiliului ştiinţific al publicaţiei.

Numărul din iunie 2009 adună şapte contribuţii exegetice privitoare la Epistola către Romani, cinci recenzii şi patru rezumate ale unor teze de doctorat susţinute în anul 2009. Vezi AICI cuprinsul revistei.

Numărul din decembrie 2009 este tot unul tematic şi va reuni studii privitoare la 1 Corinteni.

Simpozion la ITP. 8 Mai 2009

30/03/2009

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

PE NOUL TESTAMENT

Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european

Joi, 07 mai 2009

Primirea invitaţilor care sosesc din provincie.

***

Vineri, 08 mai 2009

8.15 – Micul dejun

9.00 – Deschiderea oficială

Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei

Rectorul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti

***

9.15 – 13.00 Prima sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor

Moderator: Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei

• Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană – Responsabilitate şi slujire comună pentru evanghelizarea Europei. Un imperativ provocator!

• Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu – Puterea transformatoare a Evangheliei: Dimensiunea socială a adevărului evanghelic în  Romani 12

• Prof. univ dr. Zsolt Geréb – Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară” – Mesajul social şi moral al secvenţei 1 Tesaloniceni 4, 9-12

13.00Prânzul

***

14.00 – 18.00A doua sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor

Moderator: Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu

• Prof. univ. dr. Hans Klein – Depăşirea problemelor sociale prin Evanghelie în scrisorile lui Pavel

• Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie – Lege, libertate si mântuire în comunitatea creştină din Corint

• Lector. univ. drd. Ciprian Terinte – Sfântul apostol Pavel şi criza economică a creştinilor din Ierusalim, conform 2 Cor. 8-9

18.30 Cina

Simpozion la ITP. Apel către cercetătorii interesaţi

03/03/2009

Avem onoarea să vă anunţăm că în ziua de 8 mai 2009, începând cu ora 9.00, Institutul Teologic Penticostal organizează un simpozion cu tema:

„Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european”.

Pe această cale, adresăm o invitaţie tuturor colegilor teologi, interesaţi de tema propusă, de a trimite un referat/articol pe care să-l publicăm în caietul simpozionului (supliment al jurnalului Pleroma editat de I.T.P.).

Referatele/articolele pot fi trimise până la data de 23 aprilie 2009 pe adresa de email a organizatorului simpozionului din partea I.T.P., lect. univ. drd. Romulus Ganea: romulusganea at gmail.com. În cazul în care la editarea articolului au fost folosite şi caractere (fonturi) speciale (ebraice, greceşti etc), vă rugam să le trimiteţi şi pe acestea. (Pentru a afla şi alte informaţii despre acest simpozion puteţi scrie, de asemenea, la adresa de email de mai sus.)

Indexul tematic al revistei (1999-2008)

03/03/2009

Deoarece căutarea în cuprinsul revistelor este dificilă, în perioada următoare vom publica o listă tematică a articolelor publicate în Pleroma în perioada 1999-2008. Probabil cea mai mare pondere o au articolele de teologie biblică, dar există şi articole de teologie istorică sau dogmatică.

Actualmente se lucrează la realizarea clasificării. Ne aşteptăm ca ea să fie gata în două săptămâni.

Numerele Pleroma pe 2008

03/03/2009

Numerele pe 2008 vor fi încărcate în format PDF pe site abia la sfârşitul anului 2009. În prezent, puteţi vedea numai cuprinsul numărului iunie 2008.

Cei interesaţi să achiziţioneze numere mai vechi ale revistei (în limita stocului disponibil) pot lua legătura cu studentul Ionuţ Chiriţă, la nr. de telefon 0726.734.534.

Pleroma se lansează online

27/01/2009

Jurnalul teologic Pleroma se lansează în variantă digitală. Pe aces site puteţi vedea cuprinsul tuturor numerelor apărute de-a lungul celor 10 ani (1999-2008) de la publicarea primului număr.

Alegeţi din dreapta numărul dorit şi daţi click pe titlul articolului. Documentul PDF se va deschide în aceeaşi fereastră.

Dacă doriţi să deschideţi documentul în altă fereastră, daţi “click dreapta” pe titlul unui articol şi alegeţi (în funcţie de browser) să-l deschideţi ca fereastră nouă.

coperta1

Căutări

Puteţi face căutări cu ajutorul unor cuvinte-cheie, introducându-le în câmpul “search” din dreapta sus.

Fiecare fişier PDF este “searchable”, deci puteţi face căutări şi în corpul articolelor, dar numai după ce aţi deschis documentul.

Pleroma şi Legea dreptului de autor

Folosiţi materialele descărcate în mod responsabil! Nu le multiplicaţi şi nu le postaţi pe alte site-uri/bloguri fără permisiunea redacţiei sau a autorilor.

Orice articol trebuie atribuit conform normelor academice!