Martie 2007

Emanuel Conţac
Iunia şi Nimfa – avatarurile unor identităţi feminine în manuscrisele greceşti, respectiv traducerile româneşti ale Noului Testament (p. 5-34)

Ioan Brie
Ebed Yahweh în Cântecele Robului din Deutero-Isaia (II) (p. 35-70)

Eugen Jugaru
Etica muncii la Jean Calvin (p. 71-98)

Claudiu Dobra
Unitatea literară a cărţii Plângeri (p. 99-135)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: