Iunie 2006

Stelian Tofană
Sfânta Scriptură într-o lume secularizată: eficientă sau ineficientă? (p. 5-28)

Adrian Niculcea
Necesitatea unui program fundaţionist pentru a asigura Scripturii un rol pe măsură în lumea modernă (p. 29-52)

Vasile Nechita
Centralitatea lui Hristos, oglindită în Sfânta Scriptură şi actualitatea ei pentru misiunea Bisericii azi (p. 53-70)

Ioan Caraza
Colaborarea interconfesională în misiunea biblică (p. 71-74)

Emanuel Conţac
Termenul presbyteros şi concepţiile teologice subiacente traducerii lui în ediţiile ortodoxe româneşti ale Noului Testament (p. 75-109)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: