Martie 2005

Valeriu Andreiescu
În căutarea lui Iisus cel istoric: dinamica şi dramatismul Evangheliilor (p. 7-44)

Emanuel Conţac
Doctrina despre libertatea voinţei în tradiţia bisericească răsăriteană medievală şi preluarea ei în gândirea teologică ortodoxă contemporană (p. 45-90)

Eugen Jugaru
Reflecţii asupra glosolaliei ca fenomen charismatic (p. 91-104)

Valeriu Andreiescu
Doctrinele penticostalismului românesc aşa cum rezultă din diferitele sale mărturisiri de credinţă (p. 105-135)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: