Septembrie 2006

Hans Klein
Geneza 2:24 în Noul Testament (p. 7-20)

Vladimir Petercă
În căutarea adevărului. Dei Verbum – o „perlă a Conciliului II din Vatican” (p. 21-38)

Francisca Băltăceanu
Atitudinea faţă de Biblie în Biserica Catolică după Conciliul II din Vatican (p. 39-60)

Petre Semen
Valenţele teologice ale tetragramei divine, conform Bibliei (p. 61-82)

Emil Bartoş
Mai este relevant principiul Sola Scriptura astăzi? (p. 83-98)

Stefan Tobler
Schrift und Erfahrung – eine Beziehung der Gegenseitigkeit (p. 99-115)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: