Iunie 2008

Stelian Tofană

Coordonate şi imperative ale misiunii Bisericii în lumina episodului „Vitezda” (In 5, 1-15)

Dănuţ Jemna

Relevanţa culturală a misiunii creştine. Aplicaţie la comunitatea evanghelică din România

Dănuţ Mănăstireanu

Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al misiunii de reconciliere a Bisericii în contextul postcomunismului

Ilie Melniciuc-Puică

Lecturile biblice din cadrul Sf. Liturghii în creştinismul oriental

Iacob Coman

Biserica, valoare dogmatică şi liturgică a Sfintelor Scripturi

Vladimir Petercă

Puterea şi tăria noastră se află în Sfânta Scriptură. Dei Verbum în viaţa Bisericii

Traian Aldea

Antiohia, centrul misionarismului apostolic

Hans Klein

Evanghelia – puterea lui Dumnezeu şi conţinutul ei

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: