Iunie 2000

John F. Tipei
Botezul creştinesc şi primirea Duhului (I). Precursori ai botezului creştinesc (p. 5-24)

Ovidiu Leliuc
Conflictul dintre firea pamântească şi Duh în Galateni 5:16-25 (I) (p. 25-74)

Emil Meştereagă
Rolul Duhului Sfânt în misiunea din Faptele Apostolilor şi implicaţiile ei pentru misiunea contemporană (p. 75-100)

Valeriu Andreiescu
Penticostalism şi ecumenism sau penticostalismul din perspectiva neoliberală şi a teologiei interculturale (recenzie) (p. 101-114)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: