Cuprinsul jurnalului Pleroma dec. 2010

Cuprins / Contents

Editorial 

Articole / Articles

Yordan Kalev Zhekov & Corneliu Constantineanu

“The Presence of the Future:”The Eschatological Framework of the New Testament

Corneliu Constantineanu & Marius Ungur

„The New Heavens and New Earth”: Explorations in Biblical Eschatology

Beneamin Mocan & Dragoș Ștefănică

Biserica − o comunitate eshatologică. Note exegetice asupra eshatologiei epistolei 1 Tesaloniceni

Marcel V. Măcelaru

The Woman, the Child and the Dragon: Old Testament Overtones in Revelation 12

Teodor-Ioan Colda

Towards an Eschatological Framework of Christology in the Book of Revelation

John Christopher Thomas

Domnia de o mie de ani (Ap. 20:1–10)

Daniel Oprean

Suveranitatea lui Dumnezeu în istorie: cheia eshatologiei biblice

Eric J. Titus

Dispensational Hermeneutics in the United States: Their Origins and Implications of their Role in International Policy

Ciprian Bălăban

Gândirea eshatologică penticostală românească în perioada 1922−1989

Yordan Kalev Zhekov

The Eschatology of Ephesians

Dialog teologic / Theological Dialogue

Ioan Tipei

O evaluare a lucrării lui Ioan Brie, Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice, Oradea, Editura Universităţii, 2010

Ioan Brie

Răspuns la evaluarea făcută de Ioan Tipei lucrării Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu, Oradea, Editura Universităţii, 2010

Robin Plant

Willem Glashouwer şi sionismul creştin: o critică evanghelică

Recenzii / Book reviews

N.T. Wright, Paul in Fresh Perspective, Minneapolis, Fortress Press, 2005 (Ciprian Terinte)

T. L. Frazier, A doua venire a lui Hristos – o viziune ortodoxă, trad. Tatiana Petrache, București, Editura Egumenița, 2007 (Dumitru Piscuc)

Jürgen Moltmann, The Coming God. Christian Eschatology, trad. de Margaret Kohl, Londra, SCM Press, 1996 (Valeriu Emanuel Rusu)

Estrelda Alexander & Amos Yong (eds.), Philip’s Daughters: Women in Pentecostal-Charismatic Leadership, Eugene, Pickwick Publications, 2009 (Emilia R. Peană)

Teze de doctorat – rezumate / Abstracts of doctoral dissertations

Octavian Baban, Luke’s „On the Road” Encounters as Narrative Mimesis. A Contribution to the Study of Luke’s Theology of the Way. The Narrative Anatomy and Function of Luke’s Post-Easter Hodos Encounters

Ben-Oni Ardelean, Evaluarea spiritualităţii creştine europene în postmodernism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: